تصاویر زمین کشاورزی 14000 هکتاری

تصاویر زمین کشاورزی 14000 هکتاری

زمین کشاورزی هکتاری کد : 1209

زمین هکتاری کشاورزی به متراژ 14 هزار هکتار (140 میلیون متر مربع) در استان خراسان رضوی

دارای چاه های آب متعدد مجوز دار 8 تا 10 اینچ و زیر کشت انواع محصولات کشاورزی- زمین دارای مجوز منابع طبیعی و سایر ارگانها و سازمانها بوده و قابل استعلام می باشد.

آب و خاک منطقه بسیار حاصلخیز است.

سند ششدانگ بوده و تمام مدارک مالکیتی کامل و بی عیب و نقص می باشد.

 

زمین کشاورزی هکتار بالازمین کشاورزی هکتار بالازمین کشاورزی هکتار بالازمین کشاورزی هکتار بالازمین کشاورزی هکتار بالا