زمین فاز 1 اندیشه

خرید و فروش زمین در اندیشه فاز 1 اندیشه (قیمت زمین در فاز 1 اندیشه)

زمین فاز 1 اندیشه زمین اندیشه فاز 3 زمین اندیشه فاز 4 زمین اندیشه فاز 5 زمین اندیشه فاز 6 زمین اندیشه شهرک صدف زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه زمین شهرک مریم المهدی گمرک اندیشه زمین صنعتی تجاری اندیشه  زمین کشاورزی هکتاریزمین فاز 1 اندیشه

زمین کد : 1154

فروش زمین فاز 1 اندیشه

زمین به متراژ 4800 متر مربع – دو بر شمالی – ابعاد 40*80 –  سند ششدانگ – عالی برای مجتمع سازی

قابلیت ساخت تا 8 طبقه مسکونی و همکف 2000 متر تجاری و 2 طبقه منفی – تراکم بالا

قیمت : استثنایی (سود آوری عالی)زمین کد : 851

فروش زمین فاز 

زمین به مساحت ۹۰۰ مترمربع (کامل بدون اصلاحی) به ابعاد ۲۰×۴۵ متر مربع ـ ۴ دیواری

بلوار طالقانی

قابلیت اخذ ۲۰۰۰ مترمربع جواز ساخت در ۵ طبقه

سند ششدانگ

قیمت :  تماس زمین کد : 843

فروش زمین فاز 1 اندیشه     (مشارکت در ساخت پذیرفته می شود)

زمین به متراژ 1637 متر مربع – شمالی – سند ششدانگ

قابلیت ساخت تا 8 طبقه مسکونی و همکف تجاری و 2 طبقه منفی – تراکم بالا

قیمت : قرارداد مشارکت برای ساخت منعقد می شودزمین کد : 853

فروش زمین فاز 1 اندیشه  (فروخته شد)

زمین 1000 متر مربع به ابعاد 20*50 متر با سند ششدانگ

آماده ساخت با دستور نقشه – گذر 20 متری – تراکم بالا

قیمت : تماسزمین کد : 855

فروش زمین فاز یک اندیشه  (فروخته شد)

زمین 1000 متری به ابعاد 20 در 50 متر با سند ششدانگ – 140 متر پایانکار مسکونی دارد – دارای 3 سالن

کاربری مسکونی – قابلیت ساخت 5 طبقه آپارتمان

قیمت : تماسزمین کد : 1129

فروش زمین فاز 1 اندیشه   (فروخته شد)

زمین فاز یک اندیشه به متراژ 250 متر مربع -عرض 11 متر

خیابان شقایق دهم

سند ششدانگ

قیمت : تماسزمین کد : 938

فروش زمین فاز 1 اندیشه – سمت ارغوان   (فروخته شد)

خانه کلنگی قابل سکونت به متراژ 190 متر مربع با قابلیت ساخت 3/5 طبقه روی پیلوت (حدود 520 متر بنا)

قیمت : تماسزمین کد : 939

فروش زمین فاز 1 اندیشه – سمت شقایق  (فروخته شد)

خانه کلنگی قابل سکونت به متراژ 250 متر مربع مناسب ساخت و ساز – ابعاد 25*10

قیمت : تماسزمین کد : H261

فروش زمین فاز 1 اندیشه    (فروخته شد)

بر بلوار طالقانی دارای 25 متر بر در بلوار طالقانی موقعیت عالی تجاری – دو سند تجمیع شده جمعاً به متراژ 400 متر مربع

قیمت :  متری 7 میلیون          در تاریخ : 97/04/15