زمین شهرکی کد 844

زمین شهرکی

زمین شهرکی به مساحت 60 هکتار تفکیک شده به 400 قطعه سند جداگانه در شهر جدید اندیشه دارای طرح پیشنهادی ساخت شهرک مسکونی چهار دیواری شده دارای چاه آب اختصاصی

بازگشت به صفحه قبلی»»

زمین شهرکی