خانه ویلایی در اندیشه کد 599

خانه ویلایی در اندیشه کد 599

بازگشت به صفحه ویلایی ها »»

خانه ویلایی فاز 3 اندیشه محله 5

خانه ویلایی دو طبقه

هر طبقه به مساحت 114 متر مربع

در یکی از بهترین محله های فاز 3 اندیشه

قیمت : 1 میلیارد و 200 میلیون

خانه ویلایی در اندیشه کد 599 خانه ویلایی در اندیشه فاز 3  خانه ویلایی در اندیشه فاز 3 خانه ویلایی در اندیشه فاز 3