خانه ویلایی در اندیشه کد 635

خانه ویلایی در اندیشه کد 635  (فروخته شد)

بازگشت به صفحه ویلایی ها »»

خانه ویلایی در اندیشه فاز 3 – دوبر دو طبقه

ملک دو بر و هر طبقه حدود 105 متر مربع

موقعیت خیلی خوب و دسترسی محلی بسیار عالی

قیمت : تماس تلفنی

خانه ویلایی در اندیشه کد 635