خانه ویلایی در اندیشه کد 649

خانه ویلایی در اندیشه کد 649

بازگشت به صفحه ویلایی ها »»

خانه ویلایی دو طبقه در فاز 3 اندیشه محله 5

موقعیت ملک شمالی در بهترین محله و بهترین نقطه فاز 3 اندیشه

هر طبقه 115 متر مربع

موقعیت تجاری بر خیابان 24 متری – 14 متر مغازه دارد (بدون پایانکار که البته با صرف کمی هزینه قابل بهره برداری می باشد)

قیمت : تماس تلفنی

قیمت خانه ویلایی در اندیشه قیمت خانه ویلایی در اندیشه خانه ویلایی در اندیشه کد 649