زمین در فاز 4 اندیشه خرید و فروش زمین در اندیشه فاز 4

خرید و فروش زمین در اندیشه فاز 4 اندیشه (قیمت زمین در اندیشه فاز 4)

زمین فاز یک اندیشه زمین اندیشه فاز 3  زمین اندیشه فاز 5 زمین اندیشه فاز 6 زمین اندیشه شهرک صدف زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه زمین شهرک مریم المهدی گمرک اندیشه زمین کشاورزی هکتاری زمین تجاری و صنعتی

نقشه اندیشه فاز 4 زمین در فاز 4 اندیشه زمین در اندیشه فاز 4
زمین کد : 612 

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 1 – 240 متر مربع – شمالی

ابعاد 10*24

قیمت : تماسزمین کد : 448

فروش زمین در فاز 4 اندیشه  (مناسب جهت سرمایه گذاری)

فروش زمین در اندیشه به متراژ 493 متر با کاربری صنعتی واقع در فاز 4 اندیشه قسمت سایت صنعتی با سند ششدانگ و موقعیت بسیار عالی

قیمت : تماسزمین کد : H108     (فروخته شد)

فروش زمین فاز 4 اندیشه

محله 2 – 190 متر – شمالی

قیمت : تماسزمین کد : H105     (فروخته شد)

فروش زمین فاز 4 اندیشه

محله 1 – 190 متر – دوبر شمالی

قیمت : 1 میلیارد و 850      در تاریخ : 99/02/14زمین کد : 878     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 1 – 240 متر مربع – شمالی

ابعاد 10*24

قیمت : تماس    در تاریخ: 99/01/21زمین کد : 946      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 1 – 209متر مربع – شمالی

سند تکبرگ ـ بر ۱۱متر

ابعاد 11×19

قیمت : 2 میلیارد و 200    در تاریخ: 99/01/21زمین کد : 685      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 1 – 210 متر مربع – جنوبی – دو نبش

ابعاد 10*21  – موقعیت تجاری بر خیابان اصلی

قیمت : تماس     در تاریخ: 98/08/22زمین کد : 634     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 1 – 190 متر مربع – شمالی – دوبر

موقعیت عالی

قیمت : تماس تلفنی        در تاریخ: 98/06/06
زمین کد : H438     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 1 – 105 متر مربع – جنوبی

قیمت : 450 میلیون      در تاریخ: 97/08/18زمین کد : H437   (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 4 اندیشه

محله 1 – 105 متر مربع – دو بر شمالی

قیمت : 480 میلیون      در تاریخ: 97/08/18زمین کد : 697        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 1 – 190 متر مربع – شمالی

قیمت : 700 میلیون      در تاریخ: 97/11/06    (فروش فوری زیر قیمت) تخفیف پای معامله 

زمین کد : H435    (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 4 اندیشه

محله 1 – 190 متر مربع – سه بر – باجواز ساخت

قیمت : 670 میلیون      در تاریخ: 97/08/18زمین کد : H394    (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 2 – 240 متر مربع

قیمت : 750 میلیون      در تاریخ: 97/07/10زمین کد : H436        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 1 – 190 متر مربع – جنوبی

قیمت : 720 میلیون      در تاریخ: 97/08/18زمین کد : 668     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 1- 190 مترمربع – شمالی

برگ واگذاری

قیمت : 700 میلیون     درتاریخ : 97/10/03
زمین کد : 568       (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

محله 2 – 190 متر مربع

قیمت : 570 میلیون      در تاریخ: 97/06/28زمین کد : 567      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 4 اندیشه

240 متر مربع – محله 3 – جنوبی – دارای جواز باطله

قیمت : 700 میلیون      در تاریخ: 97/06/28زمین کد : 555       (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

۱۹۰ متر زمین ویلایی – فاز ۴ محله یک – دهنه ۱۰ متر
با جواز ساخت ۳طبقه
تمامی هزینه جواز پرداخت شده
مناسب ساخت ویلایی – محله و موقعیت عالی
زیر قیمت بازار – فقط به صورت نقدی

قیمت : 570 میلیون      در تاریخ: 97/05/28زمین کد : H276       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 4 اندیشه

محله 2 به مساحت 190 مترمربع – جنوبی

قیمت : 550 میلیون         در تاریخ : 97/04/22زمین کد : H243     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز چهار اندیشه

محله 1 قطعه 516 – شمالی

قیمت :  600 میلیون           در تاریخ : 97/04/02زمین کد : H214     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 4 اندیشه

محله 1 موقعیت جنوبی به متراژ 220 متر مربع

قیمت :  توافقی           در تاریخ : 97/03/12زمین کد : H171      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 4 اندیشه

محله 1 قطعه 465 شمالی

قیمت : 550 میلیون             در تاریخ : 97/02/27زمین کد 104        (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 4

زمین اندیشه به متراژ 186 متر مربع دوبر واقع در فاز 4 اندیشه جهت ساخت و ساز

قیمت :  توافقی         در تاریخ: 97/01/18زمین کد 76       (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 4

زمین اندیشه به مساحت 190 متر مربع واقع در محله یک فاز 4 اندیشه کرج (زمین جهت ساخت و ساز)

قیمت : 330 میلیون          در تاریخ: 96/12/11زمین کد 65         (فروخته شد)

زمین به مساحت 240 متر مربع واقع در فاز چهار اندیشه دارای سند مالکیت تک برگ (زمین جهت ساخت و ساز)

قیمت : 360 میلیون      در تاریخ: 96/12/7زمین کد 62          (فروخته شد)

زمین به مساحت 188 متر مربع واقع در فاز 4 اندیشه محله 1 شمالی دارای سند تکبرگ

قیمت : 390 میلیون       در تاریخ : 96/12/7زمین کد 33         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز چهار اندیشه

زمین به متراژ 190 متر مربع دو کله واقع در محله 1 فاز 4 اندیشه کرج

قیمت : 480 میلیون          در تاریخ: 96/11/11زمین کد 32       (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 4

زمین به متراژ 240 متر مربع جنوبی واقع در محله 1 فاز چهار اندیشه کرج

قیمت : 380 میلیون          در تاریخ: 96/11/11زمین کد 31       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 4 اندیشه

زمین به متراژ 210 متر مربع با بر 11 متر شمالی واقع درفاز 4 اندیشه کرج

قیمت : 390 میلیون          در تاریخ: 96/12/11