زمین در فاز 6 اندیشه خرید و فروش زمین در اندیشه فاز 6

خرید و فروش زمین در اندیشه فاز 6 اندیشه (قیمت زمین در اندیشه فاز 6)

زمین فاز یک اندیشه زمین اندیشه فاز 3 زمین اندیشه فاز 4 زمین اندیشه فاز 5  زمین اندیشه شهرک صدف زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه زمین شهرک مریم المهدی گمرک اندیشه زمین کشاورزی هکتاری زمین تجاری و صنعتی

زمین در اندیشه فاز 6 زمین در فاز 6 اندیشه فروش زمین در اندیشه

زمین فاز ۶ اندیشه کد 1332

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

فروش زمین مسکونی در فاز 6 اندیشه به متراژ 200 مترمربع از زمینهای سازمان شهرداری

قیمت : تماسزمین فاز ۶ اندیشه کد 1312   (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

فروش زمین مسکونی فاز 6 اندیشه به متراژ 1040 مترمربع  سند ششدانگ

قیمت : تماسزمین فاز ۶ اندیشه کد ۱۳۱۱     (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

۲۶۰ متر ـ ۴ رقمی

قیمت : تماسزمین فاز ۶ اندیشه کد H106    (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

250 متر ـ ۴ رقمی ـ سند تکبرگ

قیمت : 1 میلیارد       (1401/02/18)زمین فاز ۶ اندیشه کد ۱۰۷۳    (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

270 متر ـ ۴ رقمی ـ سند تکبرگ

قیمت : 1 میلیارد و 50 میلیون       (1401/02/14)زمین فاز 6 اندیشه کد : H98

فروش زمین فاز 6 اندیشه

یک فقره امتیاز زمین تعاونی شهرداری موجود است     (فروخته شد)

متراژ : 200 متر مربع

واریزی : کامل

قیمت امتیاز : ۴۶۰ میلیونزمین کد : H82     (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

260 متر مربع – 4 رقمی

قیمت : 300 میلیون          98/08/08زمین فاز 6 اندیشه کد : 900

فروش زمین فاز 6 اندیشه

یک فقره امتیاز زمین تعاونی شهرداری موجود است      (فروخته شد)

متراژ : 200 متر مربع          مورخ : 98/08/08

واریزی : کامل (83 میلیون و 600 هزار تومان)زمین فاز 6 اندیشه کد : 876

فروش زمین فاز 6 اندیشه

یک فقره امتیاز زمین تعاونی شهرداری موجود است   (فروخته شد)

متراژ : 200 متر مربع          مورخ : 98/06/24

قیمت : 265 میلیونزمین فاز 6 اندیشه کد : 878

فروش زمین فاز 6 اندیشه

یک فقره امتیاز زمین تعاونی شهرداری موجود است   (فروخته شد)

متراژ : 200 متر مربع          مورخ : 98/05/14

قیمت : 290 میلیون    تخففیف پای معامله
زمین فاز 6 اندیشه کد : H64

فروش زمین فاز 6 اندیشه

یک فقره امتیاز زمین تعاونی شهرداری      (فروخته شد)

متراژ : 200 متر مربع          مورخ : 98/04/28

قیمت : 295 میلیون   زمین فاز 6 اندیشه کد : H54

فروش زمین فاز 6 اندیشه

یک فقره امتیاز زمین تعاونی شهرداری      (فروخته شد)

متراژ : 200 متر مربع          مورخ : 98/04/18

قیمت : 310 میلیون
زمین فاز 6 اندیشه کد : H42        (فروخته شد)

فروش یک فقره زمین 4 رقمی

260 متر ـ سند تکبرگ

قیمت : 360 میلیون      مورخ : 98/03/31زمین فاز 6 اندیشه کد : 156      (فروخته شد)

فروش زمین 4 رقمی

متراژ: 265 متر مربع            مورخ : 98/02/19زمین کد : H127       (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

فروش امتیاز زمین تعاونی شهرداری

متراژ : 200 متر مربع

 

قیمت امتیاز : 190 میلیون         در تاریخ : 97/12/08
زمین کد : H125       (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

از قطعات سری هزار و دویست و هفتاد

متراژ : 260 متر مربع

قیمت : 255 میلیون         در تاریخ : 97/12/08زمین کد : H130       (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

از قطعات سری هزار و دویست

متراژ : 260 متر مربع

قیمت : 240 میلیون         در تاریخ : 97/12/08زمین کد : H124    (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

از قطعات سری هزار و سیصد

متراژ : 250 متر مربع

قیمت : 225 میلیون         در تاریخ : 97/11/24زمین کد : H125        (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

از قطعات سری هزار و دویست

متراژ : 250 متر مربع

قیمت : 250 میلیون       در تاریخ : 97/11/24زمین کد : 682     (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

از قطعات سری هزار و چهارصد

متراژ : 260 متر مربع

قیمت : 290 میلیون         در تاریخ : 97/11/24زمین کد : 630     (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

از قطعات سری هزار و سیصد

مساحت : 250 متر مربع – سند منگوله دار

قیمت : 260 میلیون        تاریخ : 97/10/06زمین کد : H83       (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

از قطعات سری چهارصد

متراژ ک 270 متر مربع

قیمت : 140 میلیون         در تاریخ : 97/10/07 

زمین کد : 677      (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

فروش امتیاز زمین تعاونی شهرداری

متراژ : 200 متر مربع

واریزی : 57 میلیون

قیمت امتیاز : 170 میلیون         در تاریخ : 97/10/07زمین کد : 626       (فروخته شد)

فروش زمین فاز 6 اندیشه

قطعه 1047 – سند ششدانگ

مساحت 200 متر مربع

قیمت : 240 میلیون         در تاریخ : 97/08/23 

زمین کد : 557        (فروخته شد)

فروش امتیاز زمین تعاونی شهرداری در فاز 6 اندیشه

واریزی تاکنون 56/600/000 تومان

قیمت امتیاز : 170 میلیون         در تاریخ : 97/09/06 

زمین کد : H389 و H390 و H391 و H392         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

از قطعات 730 و 410 و  623

قیمت هر قطعه : 200 میلیون         در تاریخ : 97/07/11زمین کد : H372        (فروخته شد)

فروش امتیاز زمین تعاونی شهرداری در فاز 6 اندیشه

واریزی اول : 32/600/000

از 40 قسط ، تعداد 17 قسط 1 میلیون و 200 هزار تومانی معادل 20/400/000 تومان پرداخت شده

قیمت امتیاز : 130 میلیون         در تاریخ : 97/07/04زمین کد : H403             (فروخته شد)

فروش امتیاز زمین تعاونی شهرداری در فاز 6 اندیشه

واریزی اول : 32/600/000

از 40 قسط ، تعداد 18 قسط 1 میلیون و 200 هزار تومانی معادل 21/600/000 تومان پرداخت شده

قیمت امتیاز : 145 میلیون         در تاریخ : 97/07/28

زمین کد : 518     (فروخته شد)

فروش امتیاز زمین تعاونی شهرداری در فاز 6 اندیشه

از 40 قسط تعداد 15 قسط 1 میلیون و 200 هزار تومانی پرداخت شده

قیمت : 140 میلیون         در تاریخ : 97/05/12زمین کد : 503     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

از قطعات 4 رقمی – قطعه 1386

قیمت : 130 میلیون         در تاریخ : 97/05/03زمین کد : H283      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

6 دانگ کامل

قیمت : 400 میلیون         در تاریخ : 97/04/27زمین کد : H282      (فروخته شد)

فروش امتیاز زمین تعاونی شهرداری در فاز 6 اندیشه

قیمت : 95 میلیون         در تاریخ : 97/04/26زمین کد : H279    (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 6

مساحت 260 مترمربع – از قطعات 4 رقمی – قطعه 1268

قیمت : 125 میلیون         در تاریخ : 97/04/24زمین کد : H274      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 6

یک قطعه 1/5 دانگی به مساحت 270 مترمربع – قطعه 1391

قیمت : 130 میلیون         در تاریخ : 97/04/21زمین کد : H275         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

یک قطعه 3 دانگی به مساحت 500 مترمربع – قطعه 1325 (از قطعات 4 زقمی)

قیمت : 360 میلیون         در تاریخ : 97/04/21زمین کد : H270       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

یک قطعه کامل شش دانگی به مساحت 838 مترمربع

قطعه 630

قیمت : 400 میلیون         در تاریخ : 97/04/19زمین کد : H229       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

متراژ 270 متر مربع

قیمت :  95 میلیون           در تاریخ : 97/04/15زمین کد : H218        (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

به متراژ 270 متر مربع

قیمت :  75 میلیون           در تاریخ : 97/03/19زمین کد : H217          (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

قطعه 621 به متراژ 270 متر مربع

قیمت :  80 میلیون           در تاریخ : 97/03/17زمین کد : H213      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 6 اندیشه

قطعه 843 به متراژ 270 متر مربع

قیمت :  70 میلیون           در تاریخ : 97/03/10زمین کد : H156        (فروخته شد)

زمین فاز 6 اندیشه

به متراژ 270 متر مربع

قیمت : 70 میلیون            در تاریخ : 97/02/23زمین کد 114         (فروخته شد)

زمین اندیشه به متراژ 260 متر مربع واقع در فاز 6 اندیشه قطعه 1439

قیمت :  80 میلیون          در تاریخ: 97/01/24زمین کد 79       (فروخته شد)

زمین اندیشه 1/5 دانگ از زمینهای فاز 6 اندیشه

قیمت : 75 میلیون          در تاریخ: 96/12/11