خانه ویلایی فاز 4 اندیشه کد 572

خانه ویلایی فاز 4 اندیشه کد 572

بازگشت به صفحه ویلایی ها»»

خانه ویلایی در فاز 4 اندیشه

مساحت زمین 240 متر مربع

کل زیر بنا 408 متر مربع

ملک در سه طبقه که دو طبقه دوبلکس میباشد و قابل تفکیک است

طبقه پایین مستقل به مساحت 135 متر مربع

قیمت : 1 میلیارد و 850 میلیون

خانه ویلایی اندیشه فاز 4 خانه ویلایی اندیشه فاز 4 خانه ویلایی اندیشه فاز 4خانه ویلایی اندیشه فاز 4  خانه ویلایی اندیشه فاز 4 خانه ویلایی فاز 4 اندیشه کد 572 خانه ویلایی اندیشه فاز 4 خانه ویلایی اندیشه فاز 4