Tag «زمین هکتاری»

زمین هکتاری-زمین کشاورزی هکتاری-زمین کشاورزی

زمین هکتاری-زمین کشاورزی هکتاری-زمین کشاورزی زمین کشاورزی هکتاری کد : 1329 فروش زمین کشاورزی به مساحت 1300 هکتار در استان اصفهان دارای سند ششدانگ دارای 8 حلقه چاه آب با پروانه (نیاز به لایروبی) حدود 80 هکتار سند تکبرگ اخذ شده و مابقی دفترچه ای موقعیت عالی جهت هرگونه تغییر کاربری به منظور احداث شهرک …