Tag «سرمایه گذاری ملک در اندیشه»

زمین هکتاری-زمین کشاورزی هکتاری-زمین زراعی

زمین هکتاری-زمین کشاورزی هکتاری-زمین زراعی زمین کشاورزی هکتاری کد : 1209 زمین هکتاری کشاورزی به متراژ 14 هزار هکتار (140 میلیون متر مربع) در استان خراسان رضوی دارای چاه های آب متعدد مجوز دار 8 تا 10 اینچ و زیر کشت انواع محصولات کشاورزی- زمین دارای مجوز منابع طبیعی و سایر ارگانها و سازمانها بوده …