Tag «سکونت»

شهرهای جدید (الگوی شهر نمونه) – شهر اندیشه

تطبیق الگوی شهر جدید اندیشه با شهرهای جدید شهر اندیشه در ادبیات شهرسازی گفته می‌شود که شهری زنده است که بتواند علاوه بر بودجه‌های خودش و درآمدهایی که در آن شهر حاصل می‌شود درآمدها و سرمایه‌های خارج از خودش را هم جذب کند و نه تنها بتواند برای خود تقاضا ایجاد کند بلکه الگویی برای …