Tag «شهر جدید اندیشه»

شهر جدید اندیشه

شهرک اندیشه در جایگاه نخست جمعیت پذیری شهرهای جدید

لیست فروش زمین در اندیشه (کلیک نمایید) شهرک اندیشه جمعیت پذیری شهر جدید اندیشه براساس انتشار آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ مرکز آمار ایران،شهرک اندیشه با ۱۱۶ هزار نفر جمعیت همچنان برقله اسکان و میزبانی از ساکنین شهرهای جدید تکیه می­زند. شهرک اندیشه در کنار دیگر شهرهای جدید ایران به گواهی مرکز آمار یکی …

شهرهای جدید (الگوی شهر نمونه) – شهر اندیشه

تطبیق الگوی شهر جدید اندیشه با شهرهای جدید شهر اندیشه در ادبیات شهرسازی گفته می‌شود که شهری زنده است که بتواند علاوه بر بودجه‌های خودش و درآمدهایی که در آن شهر حاصل می‌شود درآمدها و سرمایه‌های خارج از خودش را هم جذب کند و نه تنها بتواند برای خود تقاضا ایجاد کند بلکه الگویی برای …