Tag «گاوداری»

زمین هکتاری-زمین کشاورزی هکتاری-زمین کشاورزی

زمین هکتاری-زمین کشاورزی هکتاری-زمین کشاورزی زمین کشاورزی 1500 هکتاری کد : 1001 زمین هکتاری کشاورزی به متراژ 1500 هکتار در استان تهران (زمین متراژ بالا) دارای  ۴ حلقه چاه مجوز دار و 2 چاه دیگر جمعا 6 حلقه دارای 600 هکتار باغ پسته 4 ساله  و 15 هکتار پسته 20 ساله – دارای سیستم آبیاری …