اندیشه شهریار (اندیشه کرج)

درباره اندیشه شهریار(اندیشه کرج)

به وبسایت رسمی مشاورین املاک خونه یاب اندیشه خوش آمدید

شهـر جدیـد اندیشــه (اندیشه شهریار)

شهرک اندیشه شهریار دارای ۶ فـاز می‌باشد و در سی کیلومتری غرب تهران در بخش مرکزی شهرستان شهـریار جهت اسکـان بخشی از سـرریز جمعیتی تهران، مکان یابی و طراحی گردیده که بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی در سال 1382 طرح تفضـیلی این شهر بر اساس سقف قبلی یکصد و هیجده هزار نفر و درزمینی به مسـاحت حدودهزار وچهارصد هکتار به تصـویب رسیـد.

شهر اندیشه شهریار (اندیشه کرج)

مراحل شکــل گیری :

فازیک :

 یکـی از محلات اندیشه کرج است و دارای اصول شهر سازی سنتـی است. جمعیـت این فاز حدود پنجاه هزارنفر ازمجمـوع  

جمعیـت سایرفازهـای شهراندیشـه بیشتـر است. ایـن فـاز درواقع شهــرک اندیشه نامیــده شده که قبل از انقـلاب عملیـات طراحی و اجرای آن شـروع و پس از تکمیـل و تحــویل به فرمانداری و شهرداری شهـریار گردیــد.

 فازدو :

طـراحی این فـاز درزمینی به مسـاحت یکصد و بیست هکتار از سال ۱۳۷۰ آغـاز و قطـعات آن دردو

بخـش ویلائـی وآپارتمانی از سـال هزار و سیصد و هفتاد و دو به مـتقاضیان واگـذار گردیـد. فاز ۲ اندیشه کرج فاصـله نسـبتاً زیادی با سایــر فازها دارد. فـاز دو درابتدا بـه فرهنگیـان اختصـــاص داشته اسـت.

 فازسه  : اندیشه شهریار – اندیشه کرج

فاز 3 اندیشه شهریار در سال ۱۳۷۰ درزمینـی به مسـاحت سیصد شصت هکتـار طـراحـی وبـر اسـاس کاربـری مصـوب درمراحـل

مختلف بـه متقاضیـان واگذارشـده است. این فاز از نظـر دارا بودن زیر ساخت‌های شهـری شرایـط بهتـری نسبت به

فاز یک دارد. دراین فاـز مجتمـع بزرگ تجـاری نگارسـتان بـه بهره‌ برداری رسیـده و از پر بازدیـدتـرین و شیکتریـن مجتمـع در اندیشـه میـباشد. در فاز ۳ یک سینــما نیـز وجود دارد.

فاز چهار : اندیشه شهریار – اندیشه کرج

مساحـت این فـاز سیصد سی هکتار بـوده که از سال ۱۳۷۵ آماده ســازی اراضـی آن آغاز و به متقاضیـان واگـذار

شده است. فاز چهار متصـل به فاز ۳ اسـت و تـداومی اسـت بر روند گسترش فاز سـه که در

کنار جاده کرج –  شهریار واقـع شده‌ است. بازاربزرگ ایرانی اسلامـی که به سبـک نقش جهان اصفـهان طـراحی شده

است، در ایـن فاز در حـال ساخـت است وهمچنیـن مجتـمع تجـاری و اداری ارغـوان که بامساحت زمیـنی بالغ

بر چهارهزار و دویست متر مربـع و زیربنای حدود ۴۸۰۰۰ مترمربع، بـه صـورت مشارکت با بخـش خصوصی

درفاز ۴ انــدیشه، در آذرماه سال ۹۲ افتـتاح شده اسـت. بازارایرانی اسـلامی که نمـاد معـماری ایرانی اسـلامـی است در این فـاز واقع شــده است.

 فاز ۵  : اندیشه کرج

این فـاز به مسـاحت یکصد و نود و چهار هکتـار میباشـد که ۵۸ هکتـار آن تحـت تملک شرکت عـمران اندیشه

می باشـد. فاز پنج در کنار جاده کرج- شـهریار در قسـمت شمالـی فاز ۴ شکل گرفته‌ اسـت.

ماننـد سایر فازها دارای مجتمـع‌های تجاری، مدارس، فرهنگسـرای سعـدی و مسجـد است.خانه‌های مسکونـی در این فاز بـه

دو صـورت آپارتمـانی و ویـلائی، با متـراژ بالاتـر ساخته شـده است و محلـه‌های آن به نسبت فاز ۱ و ۳ و… دارای فضای آرامتـری اسـت.

 فاز شش  : اندیشه کرج

این فاز به مساحت سیصد و نود و شش هکتار تحـت تملک  اشخـاص حقیقی و حقوقـی بوده وهنوز سـاختـه نشـده است.

تاسیـس ارگان ها:

    اداره برق در سال  ۱۳۸۲ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید و این شهـر هم اکنـون دارای ۲ پسـت توزیتع برق ۶۳ کیلو ولـت می باشد.

    اداره آب و فاضـلاب درسال۱۳۸۹ در فـاز ۳ اندیشه مستقـر گردیـد.تامین آب شهر اندیشه ،توسـط چاه های موجود در

شـهر صورت پذیـرفته است واین شهر فاقد تصفیه خانه و فاضلاب شهری  می باشـد.

    اداره مخابـرات در سال ۱۳۷۹ در فـاز ۳ اندیشه مستقرگردیـد.

 اندیشه شهریار

    اداره گاز در سال۱۳۸۵ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید.

   نیروی انتظامی  در سال۱۳۷۹ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید.

    شهرداری اندیشه در سال ۱۳۸۲  تاسیس شـد و کلیه قسمت های واگذار شـده شهرو شبکه معـابر و فضای سبز به آن شرکت تحویـل داده شـد.

مختصـات جغرافیایـی شهر جدید اندیــــشه

۳۵.۶۸۳۳۳° شمالی           ۵۱.۰۱۶۶۶° شرقی

منبع : ویکــــی  پدیـا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *